Akcija “Zasadi drvo” – video

02.08.2019. 07:59
Komunalac , sadnja drveca.mpg

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume pokrenulo je akciju „Zasadi
drvo„ tokom koje će sva fizička lica sa odgovarajućim zemljištem za pošumljavanje moći da dobiju
besplatan sadni materijal.
Sadnice za pošumljavanje mogu da dobiju fizička lica koja poseduju šumsko ili poljoprivredno zemljište
minimalne površine 5 ari, s tim što je za pošumljavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta neophodno
pribaviti saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno
zemljište.

Share This:

TIGAR TYRES Konkurs

TIGAR TYRES Konkurs