“Politička propaganda u Pirotu, tridesetih godina prošlog veka” – video

09.08.2019. 10:11

U čitaonici Narodne biblioteke Pirot, u okviru Pirotskog leta, održano je predavanje o temi “Politička propaganda u Pirotu, tridesetih godina prošlog veka”. Predavanje su organizovali Udruženja istoričara, Istorijski arhiv i Narodne biblioteka.

Share This: