Pritisak – video

22.08.2019. 11:55
doktor beograd

Krvni pritisak je određen kako količinom krvi koju srce pumpa, tako i količinom otpora krvnom protoku u arterijama. Postoje dve osnovne grupe povišenog krvnog pritiska.Kod primarne ili esencijalne hipertenzijeuzrok nastanka nije jasno definisan. Drugu grupu čini sekundarna hipertenzija čiji uzrok nam je poznat, ali su to hipertenzije znatno ređe zastupljene od prvih. Po definiciji povišen krvni pritisak jeste onaj iznad 140/90 mmHg. Sistolni (gornji) krvni pritisak je 140 mmHg i predstavlja rezultat kontrakcije leve srčane komore,a 90 mmHg se označava kao dijastolni krvni pritisak i meri se za vreme relaksacije komore srca kada su aortni zalisci zatvoreni. Kako raste sistolni krvni pritisak, tako raste i učestalost bolesti krvnih sudova srca. Ukoliko ima i dodatnih faktora rizika (povišen holesterol, povišen šećer u krvi, pušenje cigareta, zadebljanje srčanog mišića leve komore), učestalost srčanog udara, ali i moždanog udara (šloga) je još više zastupljena.
Koliko i kako krvni pritisak utiče na nas i na naše zdravlje pitali smo doktorku Marinu Manić.

Share This:

TIGAR TYRES Konkurs

TIGAR TYRES Konkurs