„Mobilni planetarijum“ – video

09.09.2019. 12:55

Grad Pirot je krajem 2017.godine potpisao Memorandum o razumevanju izmedju Grada Pirota i Medjunarodne organizacije IMG u vezi sa sprovodjenjem Programa „Reforme poreza na imovinu“. U skladu sa tim izgradjen je i Akcioni plan za uključivanje gradjana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu, jedna od aktivnosti je upravo „Mobilni planetarijum“ kao vid participativnog budzetiranja, koji će biti u OŠ „Vuk Karadzić od 9-13.09. Vrednost „Mobilnog planetarijuma“ iznosi 258.000

Share This: