Klub ritmičke gimnastike “Sirene” – video

10.09.2019. 11:17

Klub ritmičke gimnastike „Sirene“ postoji od 2013.godine kao sekcija pri Domu kulture, a zatim je otvoren i Klub koji svoje treninge sporovdi u Osnovnoj školi “Vuk Karadžić. Klub trenutno broji 50ak devojčica rasporedjenih u kategorijama po uzrastu.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2