Tigar a.d nagradio najmlađe – video

13.09.2019. 13:12

Generalni direktor Kompanije Tigar a.d. ,Vladimir Ilic, urucio je danas poruke zaposlenima, cija su deca ove godine krenula u prvi razred.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2