Kreditna podrška poljoprivrednicima – video

24.09.2019. 07:29
mehanizacija-1328585176-97146

U saradnji sa poslovnim bankama, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i ove godine nastavlja realizaciju programa subvencionisanih kredita namenjenih poljoprivrednicima. Zahtevi za odobrenje kredita sa pratećom dokumentacijom podnose se banci najkasnije do 1. novembra, a krediti su namenjeni za:razvoj stočarstva, voćarstva, vinogradarstva, ratarstva, povrtarstva i cvećarstva,kao I za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2