Kvalitet vazduha u Pirotu zadovoljavajući – video

16.01.2020. 10:14
vazduh

Kontrola kvaliteta vazduha u Pirotu vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto nalazi se u industrijskoj zoni, a drugo merno mesto u centru grada. Na oba merna mesta kontroliše se količina sumpordioksida, azondioksida, čađi, uikupnih taložnih materija iz padavina, ali I teških metala u padavinama.
Vrednosti PM čestica neophodne se kako bi se izvestilo konkretno I precizno o kvalitetu vazduha. Prema direktivama EU, da bi se vazduh smatrao čistim, koncentracija PM 10 čestica ne treba da bude veća od 40 mikrograma po metru kubnom, a prekoračenja ne smeju biti duža od 35 dana godišnje.
Za sada nema bojaznosti u Pirotu što se tiče kvaliteta vazduha, za razliku od drugih gradpva Pirot ima dobro provetravanje zbog toga I dobar kvalitet vazduha. Svaka informacija o kvalitetu vazduha može se naći na aplikaciji “AirVision”.

Share This: