Saopštenje Romskih političkih partija

27.01.2020. 10:25
dan roma svetski

Na sastanku romskih političkih partija koji je organizovala Stalna konferencija romskih udruženja građana – Liga Roma, a povodom predstojećih parlamentarnih izbora u Srbiji, izdato je saopštenje u kojem se izmedju ostalog kaže:
Romske političke partije „Jedinstvo,“ „Romska partija,“ „Unija Roma Srbije,“ „Ujedinjena partija Roma“ i „Demokratska unija Roma“ saglasne su oko sledećih stavova;
– Da se naredni izbori, koji su važni za dalji napredak Srbije, na unutrašnjem i međunarodnom planu neće bojkotovati;
– Da u skladu sa zahtevom za smanjenje cenzusa sa 5 % na 3 % za sve političke partije, tražimo da se broj potrebnih potpisa za predaju liste manjinskih političkih partija smanji sa 10.000 na 1.000, za šta već postoji zahtev manjinskih partija predat 2018. godine;
– Da se kupovina i manipulacija romskim glasovima spreči, što je kršenje člana 156. Krivičnog zakonika Republike Srbije;
– Da se slobodna volja birača romske nacionalne zajednice ne uslovljava raznim socijalnim programima koristeći se siromaštvom kao poseban „politički“ program za najmarginovalizanije grupe kao sredstvo ukidanja njihove političke volje;
– Da će se vršiti kampanja „Stop prodaji romskih glasova“ i da pozivamo sve domaće i međunarodne institucije i organizacije koje se bore za ljudska imanjinska prava i da podrže ovu našu aktivnost;
– Liga Roma će zajedno sa romskim političkim partijama, u narednom periodu, izaći sa predlogom jedinstvenog nacionalnog programa Roma Srbije koji će ujediniti sve političke snage Roma jer samo jedinstvo može garantovati ostvarivanje svih političkih prava i unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji.
Naredni sastanak romskih političkih partija biće održan 15. februara 2020. godine.

Share This: