Održana izborna Skupština SSSS za Grad Pirot i Opštine Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad – video

28.01.2020. 12:29
Savez samostalnih sindikata

Na dnevnom redu izborne Skupštine Saveza samostalnih sindikata Srbije za Grad Pirot i Opštine Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad našlo se nekoliko tačaka, pored izbora članova radnih tela i tačke koje se tiču dosadašnjeg rada Saveza. Kako je za Pi kanal izjavio Rodoljub Ćirić, predsednik, članovi skupštine usvojili su Izveštaj o radu saveza za Opštine Pirot, Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad za period od 2015. do 2020. godine, kao i i Izveštaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju saveza. Članovi su usvojili i Program aktivnosti Saveza za predstojeći mandatni period od 2020. do 2025. godine.I tokom narednih godina biće posla za sindikaliste kaže Ćirić, kako u domenu ostvarivanja radničkih prava tako i kada je nastavak privatizacije u pitanju.
Nakon podnošenja predloga i utvrdjivanja liste kandidata za novog predsednika Saveza izabran je Jovan Mijalković, dosadašnji predsednik Saveza samostalnog sindikata Tigar Tajersa. Imenovani su i delegati za 16. Kongres Saveza samostalnih sindikata Srbije, a doneta je i odluka o predlaganju kandidata za nosioce funkcija u Savezu samostalnih sindikata Srbije.

Share This: