Dom zdravlja Pirot zvanično pustio u rad uređaj za ortopantomografsko snimanje lica i vilica-ortopan

13.02.2020. 13:11
bolnica_zgrada1

Dom zdravlja Pirot je, nakon dobijanja saglasnosti od Komisije za uvođenje novih tehnologija Ministarstva Zdravlja, zvanično pustio u rad uređaj za ortopantomografsko snimanje lica i vilica-ortopan. Radi se o savremenom, digitalnom rentgen aparatu koji će znatno unaprediti dijagnostiku u stomatologiji, a može biti korišćen i u dijagnostici kod otorinolaringologije.
Za ovu vrstu dijagnostike pacijenti su do sada uglavnom upućivani u privatne zdravstvene ustanove, dok će nadalje ovo obavljati u matičnom Domu zdravlja. Uređaj je instaliran u prostorijama Službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih.
Nabavku ovog savremenog aparata, u vrednosti 3,5 miliona dinara, finansirao je Grad Pirot iz svog budžeta.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2