Rad šaltera za preregistraciju oružja

25.02.2020. 11:53
GRAD PIROT

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije poziva građane koji u prethodne skoro četiri godine nisu podneli zahtev za zamenu isprava o oružju, da to što pre učine imajući u vidu da, u skladu sa Zakonom o oružju i municiji koji je počeo da se primenjuje 2016. godine, taj rok ističe 5. marta ove godine.

Zahtev se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije prema mestu prebivališta, a svi zahtevi koji budu podneti do 5. marta biće uzeti u razmatranje uz mogućnost da, ukoliko je dokumentacija nepotpuna, ona naknadno bude dopunjena.

Ističemo da je novim Zakonom o republičkim administrativnim taksama koji je počeo da se primenjuje 14. decembra 2019. godine, iznos taksi za izdavanje oružnih listova duplo smanjen.

Iz Policijske uprave Pirot obaveštavaju vlasnike oružja da su šalteri tokom radnog dana otvoreni od 7 do 20 sati , a subotom od 8 do 14 sati.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2