Sednica Skupštine grada – video

28.02.2020. 12:34
pikanal00.03.45.865

Odbornici gradske skupstine usvojili su prvi ovogodisnji rebalans budzeta kojim se rasporedjuje 276 416 000dinara. .Izvorni buduzet time je veci za 18,85% I iznosi  2 033 575 000 .Poredostalog Odbornici su doneli Odluku  o izradi plana detaljne regulacije autobuska stanica čime je  predvidjeno  njeno izmestanje na lokaciju stare  buvlje pijace,OdlukU o izmenama I dopunama polana detaljne regulacije Tiger Tajers . Donet je I program odrzavanja nekategorisanih puteva na teritoriji grada  , a usvojen je I operatovni plan odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji grada za koji je iz budzeta I ove godine izdvoijeno 5 miliona dinara

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2