Naredbe Štaba za vanredne situacije Opštine Babušnica – video

18.03.2020. 10:10
babusnica

Povodom Odluke o uvođenju vanrednog stanja u Republici Srbije, Štab za vanredne situacije opštine Babušnica, donosi sledeću:

N A R E D B U

-Pijaca na teritoriji opštine Babušnica prestaje sa radom. Prestaju sa radom prodavci na uličnim tezgama.
-Prestaju sa radom ugostiteljski objekti, kafići, kozmetički i frizerski saloni, kladionice, sportski klubovi na teritoriji opštine Babušnica.
-Zabranjuje se okupljanje u parkovima i na drugim javnim površinama.
-Zabranjuju se sve kulturne i sportske manifestcije, kao u zatvorenim, tako i na otvorenom prostoru.
-Nalaže se auto taksi prevoznicima da vrše redovnu dezinfekciju vozila.
-Nalaže se JКP „Кomunalac“ Babušnica da u vozila prima onoliki broj putnika koliko ima sedišta.
-Radno vreme zaposlenih u organima opštine Babušnica ograničava se na vreme od 8,00 do 12,00 sati, bez korišćenja pauze u toku radnog vremena.
-Obustavlja se rad svih šaltera i prijem stranaka u zgradu opštine Babušnica, kao i neposredan rad sa strankama u službenim prostorijama Opštinske uprave.
-Nalaže se načelnici Opštinske uprave da omogući rad kod kuće svim zaposlenima koji su teški hronični bolesnici, kao i u svim situacijama u kojima se poslovi i zadaci radnog mesta mogu obaviti radom od kuće.
Nalaže se Opštinskoj upravi da obezbedi pojačan rad službe obezbeđenja radi kontrolisanog i restriktivnog ulaska samo ovlašćenih lica u zgradu opštine, kao i pojačan rad zaposlenih na poslovima održavanja higijene.
-Nalaže se Opštinskoj upravi da obezbedi rad pozivnog centra za pružanje informacija koje se tiču ostvarivanja prava građana pred organima opštine.
-Organizuje se rad pozivnog centra pri Domu kulture Babušnica koji će pružati sve neophodne informacije građanima. Detaljnija obaveštenja u vezi rada pozivnog centra biće objavljena u toku dana.
-Nalaže se Centru za socijalni rad da u saradnji sa Crvenim krstom Babušnica izradi spisak staračkih i socijalno ugroženih domaćinstava sa osnovnim podacima i spisak volontera koji bi mogli da budu angažovani u pružanju pomoći na isporuci, kako namirnica široke potrošnje, tako i lekova i ostalih potreba koja ta domaćinstva iziskuju za nesmetan život.
-Obavezuju se predsednici mesnih zajednica da prate stanje na teritoriji svoje mesne zajednice i o utvrđenom stanju obaveštavaju Opštinski štab za vanredne situacije.
-Predsednik opštine biće u stalnoj komunikaciji sa direktorima javnih preduzeća i ustanova. Bitne informacije za građane biće objavljene na sajtu opštine Babušnica, sajtu Info-servisa Doma kulture Babušnica i na drugi pogodan način.

Share This:

TIGAR TYRES Konkurs

TIGAR TYRES Konkurs