Održana vanredna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Pirotskog upravnog okruga Pirot

18.03.2020. 13:20
20200318_120406

Danas je održana vanredna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Pirotskog upravnog okruga Pirot. Na sednici je analizirano stanje na području Pirotskog upravnog okruga nakon donošenja Odluke o proglašenju vanrednog stanja. Tom prilikom doneti su:

Zaključci:

1. Trenutna epidemiološka situacija na teritoriji Pirotskog okruga je povoljna sa tendencijom prelaska u nesigurnu uzimajući u obzir situaciju u Republici Srbiji. Pod kontrolom je zdravstvene službe i ostalih relevantnih subjekata.

2. Svi štabovi za vanredne siutacije na teritoriji okruga su održali sednice štabova i preduzimaju sve potrebne mere sa ciljem sprečavanja širenja virusa.

Preporuke:

1. Da lokalne samouprave donesu naredbe o aktiviranju svih subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje.

2. Da Кomesarijat za izbeglice preduzme sve mere u cilju kontrole epidemiološke situacije kod migranata uključujući i da svi novopridošli migranti budu izolovani 14 dana.

U interesu svih građana a u cilju suzbijanja širenja virusa, mole se građani da budu kooperativni u sprovođenju naloženih mera.

Share This:

TIGAR TYRES Konkurs

TIGAR TYRES Konkurs