Naredbe i Zaključci štaba za vanredne situacije opštine Bela Palanka – video

22.03.2020. 13:55
DSC_1226

Na osnovu člana 11. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Bela Palanka,br. 011-11/2011-I od 29.03.2011. godine, Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Bela Palanka, na sednici održanoj dana 22.03.2020.godine, doneo je sledeće

N A R E D B E I Z A К LJ U Č К E

I Štab za vanredne situacije opštine Bela Palanka je dana 22.03.2020. godine prihvatio Mere koje je uvela Vlada Republike Srbije, a koje se odnose na produženje zabrane kretanja od 17 časova do 5 sati ujutru.

II Izdaje se naredba za skraćenje i ograničenje radnog vremena prodajnih objekata svih vrsta, kioska, apoteka, velikoprodajnih objekata i objekata drugog ili sličnog tipa – od 07.00 – 15.00 časova, osim veterinarskoj stanici i veterinarskim ambulantama zbog neodložnih veterinarskih intervencija, i to samo u hitnim slučajevima.

III Izdaje se naredba za zabranu kretanja na svim parkovskim površinama i površinama namenjenim za rekreaciju i sport i korišećenja istih za rekreacione aktivnosti i to: park ”Vrelo”, gradski park (kod crkve); park iza zgrade službe za platni promet, ekološko- rekreativni centar ”Banjica” (svi objekti), mini pič teren (obdanište) i mobilijari (u ulici 9.maj, Dragice Lalović, Ljube Radenkovića, Nova mala (iza bivšeg ”Integrala”) i Zeleni vrh) i u seoskim naseljima Moklište, Mokra, Vrandol, Crvena Reka i Naselje Dolac , kao i u školskim i na seoskim igralištima u svim naseljenim mestima na teritoriji opštine Bela Palanka. Кontrolu će vršiti komunalna policija i policijska stanica a u seoskim mesnim zajednicama predsednici mesnih zajednica. Sprovođenje naredbe na Ekološko-rekreativnom centru ”Banjica” vršiće čuvarska služba ove ustanove.

IV Uvodi se neprekidno dežurstvo u Opštinskoj upravi opštine Bela Palanka u neprekidnom trajanju od 24 časa dok se ne naredi drugačije. Službi dežurstva podležu svi članovi Opštinskog štaba za vanredne situcije, direktori javnih preduzeća i ustanova, članovi Opštinskog veća, pomoćnici predsednika opštine po rasporedu.

V Izdaje se naredba obaveznog dežurstva članova jedinice civilne zaštite i volontera po rasporedu.

VI Štab za vanredne situacije opštine Bela Palanka doneo je zaključak da se svim stambenim zgradama dostave dezinfekciona sredstva za održavanje higijene.

VII Donet je zaključak da JКP Кomnis hitno reši sve podnete zahteve za priključke na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

VIII Donet je zaključak da se uputi dopis EPS Snabdevanju u Beograd da izvrši priključenje na električnu mrežu svih domaćinstava kojima je obustavljena isporuka električne energije u martu mesecu ove godine.

IX Vrši se prevoz za 17 radnika (medicinskog i nemedicinkog osoblja) Doma zdravlja na relaciji Bela Palanka-Niš i Niš-Bela Palanka kao i prevoz za 5 radnika fabrike ”Trendteks” na relaciji Crvena Reka-Belanovac-Bela Palanka i obratno sa vozilima: mini busom IVECO DAILY i vozilom OPEL VIVARO koji su u vlasništvu Opštine Bela Palanka.

X Donet je zaključak da se od Centra za socijalni rad Bela Palanka zatraže podaci o ugroženim kategorijama stanovništva (lica preko 65 godina koja nemaju pomoć porodice) sa njihovim adresama i brojevima telefona kako bi se tim licima preko volontera i redovnih službi dostavili paketi pomoći u higijeni i hrani.

XI Donet je zaključak da je meštanima mesnih zajednica Glogovac, Tamnjanica i Dračje obezbeđena cisterna sa pijaćom vodom od strane JКP Кomnis koji će svakom domaćinstvu dostavljati pijaću vodu.

XII Zaključak objaviti na zvaničnom sajtu Opštine Bela Palanka i dostaviti Opštinskoj upravi, JP i Ustanovama čiji je osnivač opština Bela Palanka, Opštinskom štabu za vanredne situacije i arhivi.

Share This:

TIGAR TYRES Konkurs

TIGAR TYRES Konkurs