Gradski Štab za vanredne situacije prikupio podatke o potrebnim količinama zaštitnih sredstava, sredstava za dezinfekciju i respiratora

24.03.2020. 11:52
GRAD PIROT

Gradski Štab za vanredne situacije, postupajući po uputstvu MUP-a, Sektora za varedne situacije u Pirotu, prikupio je podatke iz službe Hitne medicinske pomoći, Doma zdravlja Pirot-ambulanta Tijabara i Opšte bolnice o potrebnim količinama zaštitnih sredstava, sredstava za dezinfekciju i respiratora i u propisanoj formi dostavio Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Očekuje se da tražena sredstva i oprema brzo budu isporučena kako bi zdravstveni radnici mogli bezbedno da rad.
DOPIS

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2