Da li se korona virus prenosi hranom?

25.03.2020. 10:13
voce

Ovo je jedno od pitanja koje se često postavlja u ovoj situaciji. Zvanični stav EFSA, Evropske agencije za sigurnost hrane, jeste da se virus ne prenosi hranom. U slučaju da se proguta hrana koja ga sadrži, hloridna kselina u žulucu ga najvećim dijelom razori i izbaci vani. Sasvim je drugi problem što prilikom pripreme hrane možemo koristiti namirnice ili ambalažu koja na sebi ima virus. Mere predostrožnosti su sledeće: Ni u kom slučaju, tokom pripreme hrane, ne dodirujte nos, lice i oči. Na takav način virus može dospeti u respiratorni sistem. Perite ruke pre pripreme jela, u toku i nakon pripreme, upravo zbog mogućnosti kontaminacije.

Share This: