Gradska prosvetna inspekcija – vodjenje evidencije u školama

25.03.2020. 12:29
Nastava na daljinu

Na osnovu dopisa i uputstva koja su ustanove obrazovanja i vaspitanja dobile od Ministarstva prosvete, a vezano za vodjenje evidencije u vreme vanredne situacije, napominjemo sledeće:

Bez obzira što se izvodjenje nastave vrši na daljinu, nastavnici vode svoju pedagošku dokumentaciju o praćenju angažovanja učenika, kako bi mogli da beleže zapažanja o učenju i napredovanju učenika kojima predaju. Zapažanja o angažovanju i zalaganju učenika kao i eventualne svoje preporuke za rad učenika, nastavnici vode u svojoj pedagoškoj dokumentaciji. Kao što je već poznato u pisanom ili elektronskom obliku (zavisno od škole, kako vodi evidenciju).
Imajući u vidu da se u radovnoj situaciji akcenat stavlja, pre svega, na brojčano ocenjivanje (sumativno ocenjivanje), u ovoj situaciji bitna je veća komunikacija nastavnika i učenika, elektronskim ili nekim drugim putem.Važno je da postoji skoro svakodnevna komunikacija nastavnika i učenika, jer se na takav način omogućava nastavnicima da imaju više podataka o tome kako učenici uče i savladavaju gradivo (formativno ocenjivanje).
Gradska prosvetna inspekcija

Share This: