Pomoć Gradskog štaba za vanredne situacije u Pirotu dobilo 220 staračkih domaćinstava

25.03.2020. 12:14
Capture

Od volontera organizovanih preko Gradskog štaba za vanredne situacije pomoć je do sada dobilo 220 staračkih domaćinstava u gradu i 70 u selima. Mrežom volontera pokrivena je celokupna teritorija grada i svih sela samo je potrebno da se ljudi kojima je pomoć potrebna jave kol centru.
Preko kol-centra pruženo je i više stotina servisnih informacija iz nadležnosti lokalne samouprave a za ostala pitanja građani su upućivani na nadležne institucije.Danas je velikom broju penzionera pružana informacija o načinu isplate penzija i davani su brojevi telefona banaka u kojima oni ostvaruju pravo na penziju.

Share This: