Blagajna za naplatu računa JP “Komunalac” Pirot neće raditi

26.03.2020. 11:01
JP Komunalac

Blagajna za naplatu računa JP “Komunalanc” Pirot, neće raditi u skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije o uvođenju vanrednog stanja. Ukoliko ste u mogućnosti, svoje obaveze po računima možete izvršiti elektronskim putem ili šalterima banaka i pošte na sledeće tekuće račune:
AIK BANKA: 105-303330-25
UNI CREDIT BANKA: 170-30006584000-71
RAIFEISEN BANKA: 265-4310310000292-98
INTESA BANKA: 160-352686-94
Takodje JP “Komunalac” daje mogućnost da inkasanti vrše naplatu na vašoj kućnoj adresi. Ukoliko želite iskoristite tu mogućnost, to možete uraditi pozivom na broj 0800-100-102.

Share This: