Na sajtu Opštine Bela Palanka omogućena e-predaja dokumentacije za ostvarivanje prava trudnica i porodilja

27.03.2020. 12:19
slika 2

U Opštinskoj upravi opštine Bela Palanka, shodno Zaključku Vlade Republike Srbije obustavljen je rad sa strankama putem neposrednog kontakta. Shodno Zaključku Vlade Republike Srbije 05 Broj 53-2787/2020 od 24.03.2020.godine, korisnicima dečijeg dodatka, naknade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i na ostale naknade po osnovu posebe nege deteta po propisima u oblasti finansijske podrške porodici sa decom, kojima ističe pravo 15.03.2020. godine i kasnije, PRODUŽAVA SE DALjA ISPLATA PRAVA NA OSNOVU RANIJE DONETIH REŠENjA, NAJDUŽE TRI MESECA, ODNOSNO DOK TRAJE VANREDNO STANjE.
Podnosioci zahteva sa prebivalištem na teritoriji opštine Bela Palanka koji PRVI PUT stiču pravo za podnošenja zahteva za ostarivanje prava na roditeljski dodatak, pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, dečiji dodatak i finansijsku pomoć porodici sa decom sa danom 15.03.2020. godine i kasnije, mogu da preuzmu obrasce zahteva sa sajta opštine Bela Palanka www.belapalanka.org.rs
Popunjene i potpisane obrasce zahteva sa skeniranom dokumentacijom podnosioci zahteva mogu, da pošalju na mejl adresu decija.zastita@ belapalanka.org.rs ili da popunjene i potpisane obrasce zahteva sa dokumentacijom pošalju putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Odeljenje za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove Opštinske uprave opštine Bela Palanka-Dečija zaštita, 18310 Bela Palanka, ul.Karađorđeva br.
Napomena: Prilaže se dokumentacija koju podnosilac zahteva sam pribavlja (na.pr. potvrda o primanjima za članove domaćinstava, doznake za bolovanje i sl.)
Za sve informacije u vezi sa zahtevima i ostvarivanjem prava po ovom osnovu građani se mogu obratiti Slađani Dinić, načelnici odeljenja za zajedničke poslove na brojeve telefona: 062/8012914 i 018/ 855-023 svakog radnog dana u vremenu od 7.00-13.00 časova ili na broj telefona Kontakt centra opštine 855-111.

Share This: