Naredbe Štaba za vanredne situacije opštine Bela Palanka

30.03.2020. 06:38
bela-palanka-opstina-konstituisanje-vlast-1339071787-171968

Na osnovu člana 11. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Bela Palanka, br. 011-11/2011-I od 29.03.2011. godine, Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Bela Palanka,na sednici održanoj dana 29.03.2020. godine, doneo je sledeće
N A R E D B E
I Štab za vanredne situacije opštine Bela Palanka je dana 29.03.2020. izdao naredbu kojom se menja vreme trajanja zabrane kretanja građana za dane vikenda. Oni će subotom i nedeljom morati da ostanu u svojim domovima od 15 časova do 5 časova ujutru.
II Izdaje se naredba za skraćenje i ograničenje radnog vremena prodajnih objekata svih vrsta, kioska, apoteka, velikoprodajnih objekata i objekata drugog ili sličnog tipa za dane vikenda- od 07.00 – 13.00 časova, osim veterinarskoj stanici i veterinarskim ambulantama zbog neodložnih veterinarskih intervencija, i to samo u hitnim slučajevima.
III Na osnovu odluke Vlade Republike Srbije ukida se dozvola za izvođenje kućnih ljubimaca u šetnju u trajanju od 20 minuta u periodu od 20.00 do 21.00 čas.
IV Kontak centar (telefon 018/855-111) u prostoriji Opštinske uprave opštine Bela Palanka, dežuraće od 6.00 do 22.00 sata, radi organizovanja pomoći i pružanja potrebnih inforamacia nadležnim institucijama, organima opštinske uprave i stanovništvu.
V Zaključak objaviti na zvaničnom sajtu Opštine Bela Palanka i dostaviti Opštinskoj upravi, JP i Ustanovama čiji je osnivač opština Bela Palanka, Opštinskom štabu za vanredne situacije i arhivi.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2