Zaključak Štaba za vanredne situacije opštine Bela Palanka

30.03.2020. 11:07
????????????????????????????????????

Na osnovu člana 11. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Bela Palanka, br. 011-11/2011-I od 29.03.2011. godine , Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Bela Palanka,na sednici održanoj dana 30.03.2020. godine, doneo je sledeće Z A K Lj U Č K E

I Donosi se zaključak da se nabave prehrambeno-higijenski paketi radi distribucije penzionerima sa penzijama do 20.000,00 dinara na teritoriji Opštine Bela Palanka, a na osnovu spiskova Republičkog fonda PIO i Centra za socijalni rad „Branko Milovanović- Ciga“, Bela Palnka.
II Štab za vanredne situacije opštine Bela Palanka je doneo zaključak da se u cilju sprečavanja širenja virusa korone angažuje firma za dezinfekciju koja će 31.03.2020. izvršiti dezinfekciju zgrade Opštinske uprave opštine Bela Palanka, JKP Komnis, Centra za socijalni rad, Policijske uprave, Doma zdravlja, parka „Vrelo“, gradskog parka kod crkve, parka iza zgrade SDK, ekološko-rekreativnog centra „Banjica“, autobuske stanice, ulice Srpskih Vladara od autobuske stanice do izvorišta „Banjica“, ul. Partizanski put, gradske pijace, sela Crvena Reka i Naselja Dolac.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2