Veterinari preporučuju povećanu higijenu i kod životinja – video

03.04.2020. 10:23
izlozba-pasa

Psi i mačke na svojim šapama mogu iz spoljne sredine doneti COVID-19, isto kao što ga čovek može doneti u kuću na obući i predmetima koje upotrebljava , zato bi trebalo posle svake šetnje s kućnim ljubimcem pojačati higijenu. Šetnje bi trebalo da budu kratke. Šape se posle šetnje takođe mogu obrisati antiseptičkim maramicama. Vlasnici treba da paze da u ovome ne preteraju, jer previše brisanja može da isuši šape ljubimca. Takođe, preporuka je izbegavati najprisniji kontak s kućnim ljubimcima.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2