Zahtevi interresornoj komisiji za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom podnose se elektronskim putem

03.04.2020. 09:32
GRAD PIROT

Gradska uprava Grada Pirota – Odeljenje za vanprivredne delatiosti Odsek za poslove društvene brige o deci, omladipu i zdravstvenu zaštitu obaveštava javnost da se tokom trajanja vanrednog stanja, zahtevi interresornoj komisiji za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom upućuju elektronskim putem na e-mail adresu: irkpirot@gmaiI.com
Prilikom podnošenja zahteva potrebno je dostaviti sledeće podatke: Ime i prezime deteta, datum rođenja, adresu stanovanja Ime i prezime roditelja ili drugog zakonskog zastupnika, kontakt telefon, mail adresu Obrazloženje/razlog zahteva za postupak procene Ime izabranog lekara Predškolska ustanova/škola koju dete pohađa Saglasnost roditelja na postupak procene
Način dalje komunikacije sa strankama i dostavljanje prateće dokumentacije vršiće se elektronskim putem.
Кontakt osoba je Nadica Adamović, koordinator IRК tel. 060/8979-264
Za sva pitanja možete se obratiti radnim danima u periodu od 9— 13 časova

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2