Čitanje putem interneta – video

13.04.2020. 09:27
biblioteka

Rad sa korisnicima u Narodnoj biblioteci Pirot prekinut je zbog aktuelne zdravstvene situacije. Imajući u vidu broj korisnika i želeći da knjige svima budu dostupne, Narodna biblioteka Pirot preporučuje digitalne kolekcije knjiga na srpskom jeziku koje se mogu čitati putem interneta.

Share This: