Gradska uprava Pirot uputila poziv donatorima

13.04.2020. 10:43
Grad

Donatori, bilo da su fizička ili pravna lica, koji žele da pomognu socijalno ugroženim, starim, bolesnim, deci bez roditeljskog staranja i sl. u robi ili novcu mogu da se obrate Gradskoj upravi Pirot.
Novčana sredstva na ime donacije za borbu protiv КOVID 19 mogu da se uplate na
Grad Pirot-tekići dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 840-744141843-14 po modelu 97 poziv na broj 55-079
Donatori koji žele da daju novčana sredstva za tačno određenu namenu mogu poslati
dopis na adresu kabinet@pirot.rs . Donacija može biti i u robi. U prilogu objavljujemo i obrazac zahteva za donaciju.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2