Upravni odbor Fonda za razvoj odobrio 729,09 miliona dinara za 25 kredita za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva

24.04.2020. 08:30
Fond za razvoj

Upravni odbor Fonda za razvoj odobrio je  729,09 miliona dinara za 25 kredita za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva.

Za ukupno 20 pravnih lica odobreno je 703, 49 miliona dinara, dok je odobreni iznos za pet preduzetnika 25,6 miliona dinara.

Odlukom Fonda odbijena su tri podneta zahteva.

Vlada Srbije je na predlog Ministarstva privrede usvojila Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.

Za realizaciju Programa izdvojeno je 24 milijardi dinara.

Osnovni ideja je da se u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom korona virusa obezbedi podrška privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava, kao i za održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

Share This: