Izrada strateškog dokumenta “Cirkularna ekonomija Pirot – Inovacije, razvoj, strategije”

06.05.2020. 10:28
cirkularna ekonomija

Regionalna sanitarna deponija Pirot, kao odgovoran subjekat u očuvanju i zaštiti životne sredine i budući član cirkularne ekonomije Pirot, “nestandardno” je iznela ideje za razmišljanje, koje imaju za cilj da “provociraju” izradu strateškog dokumenta: cirkularna ekonomija Pirot-Inovacije, razvoj strategije.Cirkularna ekonomija je usmerena na ponovnu upotrebu, popravku i reciklažu ključnih tokova otpada, kao što su komunalni i ambalažni otpad, postojećih materijala i proizvoda. Naglasak je na upotrebi energije iz obnovljivih izvora, napuštanju upotrebe opasnih hemikalija, smanjenju potrošnje prirodnih resursa i eko-dizajn proizvoda s ciljem smanjenja otpada na minimum, rekao je izmedju ostalog gostujući u emisiji “Boje grada” Nebojša Ivanov, direktor JKP “Regionalna sanitarna deponija Pirot”.

Share This: