Srednja stručna škola ove godine upisuje 60 učenika

25.05.2020. 09:31
srednja_strucna_skola_pirot

Srednja stručna škola u školskoj 2020/2021 godini upisaće dva obrazovna profila: tehničar za polimere u dualnom obrazovanju u saradnji sa kompanijom Tigar Tyres – u trajanju od 4.godine koji prima 30 učenika I novo zanimanje frizer za koje škola prima 30 učenika u trogodišnjem trajanju. Prijavljivanje učenika za ove profile je u osnovnoj školi učenika 4. I 5.juna.

Share This:

TIGAR TYRES Konkurs

TIGAR TYRES Konkurs