Treći larvicidni tretman komaraca na teritoriji Grada Pirota 1.juna

27.05.2020. 08:44
Kej1

Preduzeće „SANIT M&M“ D.O.O. iz Niša obaveštava građane Grada Pirota da će dana 01.06.2020.g. biti obavljen treći larvicidni tretman komaraca na teritoriji Grada Pirota .
Suzbijanje larvi komaraca duž rečnih tokova na teritoriji grada koji predstavljaju staništa komaraca obaviće se na sledećim lokacijama:
– Reka Nišava od ušća reke Jerme do ušća rekeTemštice ,Gradašnička reka od kraja sela Gradašnica do ušća u reku Nišavu,Rasnička reka od sela Barje Čiflik do ušća u reku Bistricu,reka Bistrica do ušća u reku Nišavu, Rogozki kanal od izvorišta Kavak do Kalea,kanal oko tvrđave Momčilov grad, pojas oko akumulacionog jezera i gradskog kupališta.

Tretman će biti obavljen ekološkim preparatom na bazi regulatora rasta sa specifičnim dejstvom na larve komaraca.Preparat je neškodljiv za vodenu faunu i ostale organizme te ne iziskuje posebne mere predostrožnosti i njegova primena ne zavisi od vremenskih prilika.
Ekipe operativaca biće na terenu počev od 7,00 časova.

Za sve dodatne informacije u vezi ovog tretmana građani mogu da se obrate Preduzeću „SANIT M&M“ na tel. 018-258-019 i 018-243-876.

Share This:

TIGAR TYRES Konkurs

TIGAR TYRES Konkurs