Svetski dan bez duvana– 31. maj

29.05.2020. 08:04
duvanski-dim-1

Svake godine 31. maja Svetska zdravstvena organizacija obeležava Svetski dan bez duvana, ističe zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana i zalaže se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana. Svetski dan bez duvana 2020. godine obeležava se pod sloganom „Zaštita mladih od manipulacija duvanske industrije i sprečavanje upotrebe duvana i nikotina među mladima”. Svetska zdravstvena organizacija je ove godine pokrenula globalnu kampanju povodom obeležavanja Svetskog dana bez duvana sa ciljem osnaživanja mladih i uključivanja u borbu protiv taktika duvanskih i drugih industrija koje imaju za cilj privlačenje novih generacija korisnika duvana i nikotina.
Ciljevi ove globalne kampanje su:
o Razotkrivanje mitova i marketinških i drugih taktika usmerenih na mlade, uključujući uvođenje novih proizvoda atraktivnih karakteristika kao što su razne arome;
o Edukovanje mladih o taktikama i načinima duvanske i povezanih industrija za privlačenje sadašnjih i budućih generacije da koriste duvan i nikotinske proizvode;
o Osnaživanje „influensera” tj. uticajnih pojedinaca na različitim mestima uključujući društvene mreže, kako bi oni doprineli zaštiti mladih i podstakli ih da se uključe u razotkrivanje i borbu protiv taktika najvećih duvanskih industrija.
Taktike za privlačenje novih korisnika duvanskih i nikotinskih proizvoda:
o Upotreba ukusa koji su privlačni mladima u duvanskim i nikotinskim proizvodima, poput ukusa trešanja, žvakaćih guma i bombona, što doprinosi potcenjivanju zdravstvenih rizika povezanih sa upotrebom ovih proizvoda i podstiče mlade da počnu da ih koriste;
o Atraktivni i moderno dizajnirani proizvodi (npr. proizvodi u obliku USB-a ili slatkiša);
o Promocija proizvoda ukazivanjem na njihovu manju štetnost u poređenju sa konvencionalnim cigaretama, u odsustvu objektivnih naučnih dokaza koji potvrđuju ove tvrdnje;
o Sponzorstva slavnih i uticajnih ličnosti i brendiranje sponzorisanih događaja i takmičenja na kojima se promovišu duvanski i nikotinski proizvodi;
o Marketing na prodajnim mestima uključujući postavljanje duvanskih/nikotinskih proizvoda na mesta vidljiva deci, a u blizini slatkiša, grickalica ili gaziranih pića, kao i davanjem premija prodavcima kako bi se osiguralo da se njihovi proizvodi prikazuju na način da ih uoči što više mladih osoba;
o Prodaja cigareta na komad i drugih duvanskih i nikotinskih proizvoda (na primer u blizini škola), što čini da duvanski i nikotinski proizvodi budu dostupniji i pristupačniji školskoj deci;
o Indirektni marketing duvanskih proizvoda u filmovima, TV emisijama i onlajn-striming sadržajima;
o Automati za prodaju duvana na mestima koja posećuju mladi, sa atraktivnim reklamama, čime se u mnogim zemljama zaobilaze propisi kojima se reguliše reklamiranje i prodaja duvanskih proizvoda maloletnim licima;
o Pokretanje sudskih sporova namenjenih slabljenju mera kontrole duvana, uključujući slikovna upozorenja na paklicama cigareta, izlaganje proizvoda na mestima prodaje i ograničavanje dostupnosti duvanskih i nikotinskih proizvoda deci (na primer zabrana prodaje i reklamiranja duvanskih proizvoda u blizini škola).
Zbog situacije u kojoj se nalazimo Centar za prevenciju DZ Pirot obeležava ovaj dan podelom edukativnog materijala i prikazom izložbe na ulazu u Pazarsku ambulantu.

Share This:

TIGAR TYRES Konkurs

TIGAR TYRES Konkurs