Polugodišnji pregled sistema u tunelima „Bancarevo“, „Sopot“ i „Sarlah“ na istočnom kraku Koridora 10

26.06.2020. 14:20
Sopot

Koridori Srbije obaveštavaju javnost da će se u periodu od 29. juna 2020. godine do 3. jula 2020. godine vršiti polugodišnji pregled sistema u tunelima „Bancarevo“, „Sopot“ i „Sarlah“ na istočnom kraku Koridora 10. Tokom ispitivanja planirano je da se naizmenično zatvaraju tunelske cevi u navedenom periodu.

Redovan polugodišnji pregled sistema u tunelima vršiće Izvođač “AzVirt” u saradnji sa predstavnicima JP „Putevi Srbije“, akreditovanim kućama i predstavnicima nadzornog organa.

 

Podsećanja radi, u navedenim tunelima instalirana je najsavremenija oprema i da ista funkcioniše besprekorno od puštanja kompletne deonice u saobraćaj 9. novembra 2019. godine. Međutim, kako bi obezbedili važenje garancije, a u skladu sa klauzulama ugovora za opremanja tunela, Koridori Srbije su obavezni da organizuju polugodišnji pregled. Takođe treba istaći da su tuneli „Bancarevo“, „Sopot“ i „Sarlah“ najsavremeniji tuneli u našoj zemlji, a redovne provere omogućavaju da tuneli budu uvek u besprekornom stanju.

Share This: