“Ekološko selo Dojkinci“ i „Ekološko Veliko selo“ – video

30.06.2020. 10:04
Veliko selo

Udruženje za ekologiju i zaštitu životne sredine „Gea“ ove godine u okviru javnih radova realizuje dva projekta: “Ekološko selo Dojkinci“ i „Ekološko Veliko selo“. Na poslovima čišćenja divljih deponija i uredjenja dva sela tokom naredna dva meseca biće uposleno ukupno 6 radnika.

Share This: