Novine za korisnike JKP “Gradska toplana” – video

13.07.2020. 09:26
toplana

JКP“Gradska toplana“ osavremenila je poslovanje uvođenjem novog informacionog sistema .
Medju pogodnostima koje ova novina pruža korisnicima jesu pružanje potrebnih informacija u kraćem vremenskom vremenskom periodu, olakšano korišćenje savremenih načina plaćanja i ubrzan proces donošenja odluka po zahtevima kupaca.
Računi za jun 2020. godine distribuirani su u novoj formi, a račun sadrži sve bitne podatke za korisnike uz promenjen izgled i formu.

Share This: