Treći tretman suzbijanja odraslih formi komaraca

04.08.2020. 07:05
sanit mm

Preduzeće “SANIT M&M” D.O.O. iz Niša dana 07.08.2020.g. od 5,30 časova ujutru obaviće treći tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji Grada Pirota.
Suzbijanje odraslih formi komaraca obaviće se uređajima na sledećim lokacijama:
-Reka Nišava od ušća reke Jerme do ušća reke Temštice ,pojas oko akumulacionog jezera i gradskog kupališta, Rasnička reka od sela Barje Čiflik do ušća u reku Bistricu, Gradašnička reka od kraja sela Gradašnica do ušća u reku Nišavu, reka Bistrica do ušća u reku Nišavu, Rogozki kanal od izvorišta Kavak do Kalea,park Momčilov grad, park hotela Pirot, zelene površine u Takovskoj ulici, park Maksima Gorkog, park Trg Republike, park Trg Karađorđe, park LEAP -22 divizije, zelene površine u ulici Nikole Pašića, park u ulici Vojvode Stepe i park u ulici Dragoljuba Milenkovića.
Da bi se akcija uspešno realizovala i izbegle neželjene posledice, Preduzeće “SANIT MM” preporučuje građanima da u vreme tretmana ne borave na pomenutim lokacijama niti da izvode kućne ljubimce. Pčelari se obaveštavaju da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tretman se odlaže za večernji termin ili prvi naredni dan kada vremenski uslovi pogoduіu za izvođenje istog, u jutarnjem ili večernjem terminu.
Za sve dodatne informacije u vezi ovog tretmana građani mogu da se obrate Preduzeću “SANIT MM” na tel. 018-258-019 i 018-243-876.

Share This: