Poslodavcima ističe rok za donošenje Plana primene mera

10.08.2020. 11:22
Korona

Poslodavcima u Srbiji danas ističe rok za donošenje Plana primene mera, u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad u cilju sprečavanja pojave i širenja Covida 19. Ovaj pravilnik stupio je na snagu 11. jula, a preduzeća su imala 30 dana za donošenje plana koji je sastavni deo akta o proceni rizika.

Share This: