Rok za plaćanje poreza 14. avgust

11.08.2020. 11:21
porez

Rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica ističe u četvrtak, 14. Avgusta. Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, koja trenutno iznosi 9,25 odsto.

Share This: