Danas je Međunarodni dan mladih

12.08.2020. 11:20
Medjunarodni-Dan-mladih

Danas je Međunarodni dan mladih, koji je ustanovljen 1999. godine. Slogan ovogodišnjeg Dana mladih je “Angažman mladih za globalnu akciju” i ima za cilj da ukaže kako angažovanje mladih ljudi na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou obogaćuje nacionalne i međunarodne institucije i procese,

Share This: