Tri modela rada PU “Čika Jova Zmaj”

28.08.2020. 10:02
pirot-deca-vrtic-lane-igracke-vodovod-i-kanalizacija-1328585176-118056

U vrtićima PU Čika Jova Zmaj, roditelji su imali prilike da se izjasne za model rada u poludnevnom i jedanaestočasovnom predškolskom programu. U zavisnosti od ustanove, ponuđena su dva, odnosno 3 modela, A, B i C, tj. Rad na daljinu, kombinovani rad i rad u vrtiću. Rad na daljinu se odvija uz pomoć kompjutera. Kombinovani model podrazumeva podelu grupe na dva dela, te će jedna polovina raditi neposredno u vrtiću, a druga polovina putem komjutera i smenjivaće se na delju dana, a treći model podrazumeva kontinuirani rad u vrtiću.

Share This: