Vlada Švajcarske podržava jačanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

10.09.2020. 10:29
Registracija stambenih zgrada.mpg_snapshot_01.27_[2018.01.22_11.51.19]

Program Swiss PRO objavio je javni poziv pod sloganom „Da ravnopravnost
postane stvarnost“ koji ima za cilj institucionalno jačanje lokalnih
mehanizama za rodnu ravnopravnost. Vlada Švajcarske će kroz ovaj poziv sa
100.000 evra podržati do 30 lokalnih samouprava u osnaživanju mehanizama
koji doprinose promociji i zagovaranju rodne ravnopravnosti u lokalnim
zajednicama.
Javni poziv je otvoren do 12. oktobra 2020. godine a pravo učešća imaju 96
gradova i opština iz regiona Šumadije, zapadne, južne i istočne Srbije.

Lokalne samouprave će biti podržane sa do 3.300 evra po projektu koji za
cilj ima povećanje učešća žena u procesu donošenja odluka, unapređenje
položaja žena u lokalnoj zajednici u oblasti borbe protiv rodno zasnovanog
nasilja, zdravlja žena, ekonomskog osnaživanja, položaja žena na selu, kao
i pripadnica ranjivih grupa. Aktivnosti mogu biti usmerene i na unapređenje
kompetencija lokalnih mehanizama, kao i promociju Evropske povelje o rodnoj
ravnopravnosti na lokalnom nivou.
Program posebno ohrabruje uspostavljanje međuopštinske i
međuinstitucionalne saradnje, a dodatno će biti vrednovani i projekati
identifikovani u lokalnim akcionim planovima za rodnu ravnopravnost.

Share This: