Rekonstrukcija lokalnih i državnih puteva – video

14.09.2020. 10:32
sukovo

Gostujući u emisiji Boje grada Vidojko Panajotović,pomoćnik gradonačelnika, pored ostalog govorio je o rekonstrukciji držanih i loklanih puteva u Pirotu. Uveliko se radi na izgradnji petlje Sopot i rekonstrukciji puta prema selu Temska, od sela Sukovo do Gornje Drzine počeli su radovi na postavljanju završnog sloja asfalta. Završena je i projektna dokumetacija za rekonstrukciju puta i sanaciju klizišta prema Toplom dolu.

Share This: