Postavljanje ograde uz levu obalu Gradašničke reke – video

22.09.2020. 11:36
Ograda Mite Gage

U toku su radovi na postavljanju ograde uz levu obalu Gradašničke reke u ulici Mite Gage. Pre nekoliko dana završeni su radovi i na uredjenju torotoara od Malog mosta do pružnog prelaza. Vrednost radova na ovoj lokaciji je 3,2 miliona dinara.

Share This: