Evropski dan jezika u OŠ “8.septembar”

25.09.2020. 18:14
AF21D87C-27B5-4FAD-9008-6826D26B3976

Svakog septembra od 2001. godine proslavlja se Evropski dan jezika u saradnji sa Evropskom komisijom i uz podršku Saveta Evrope.
Cilj je ohrabriti ljude, bez obzira na godine i okruženje da uče jezike jer to svakako otvara nove mogućnosti ,omogućava sklapanje novih poznanstava i uspostavljanje novih kontakata ,kao i prevazilaženje kulturoloških razlika.
Ove godine Evropski dan jezika u Školi “Osmi septembar” proslavlja se u specifičnim uslovima, izazvanim pandemijom COVID 19.Nastavnice stranog jezika su sa učenicima spremale video materijale tokom septembra. Dijalozi, gluma, recitacije, pesme…skromni su doprinos obeležavanju.
Bibliotekarke škole su sa učenicima mlađih razreda izradile plakat sa pojmovima koji su bliski njima, obradile su reči pirotskog govora i najčešće zastupljenih tuđica u našem govoru.
Svi su se lepo zabavili i uživali

Share This: