Sastanak direktora Arhiva

25.09.2020. 16:19
FB_IMG_1601050851183

Danas je u Istorijskom arhivu u Pirotu održan sastanak direktora Arhiva Jugoistočne Srbije – Niša, Prokuplja, Vranja i Pirota. Tačke dnevnog reda su bile implementacija Zakona o Arhivima i arhivskoj građi kao i rad u ARHISU. Ovaj sastanak je takođe i podrška Arhivu Niš u organizaciji naučnog skupa koji će se održati u oktobru, kao i želja da se ovakvi sastanci pretvore u stalnu aktivnost.

Share This: