Dečija nedelja u PU “Čika Jova Zmaj”

01.10.2020. 14:09
čika jova zmaj

Predlog aktivnosti:

Ponedeljak, 05.10.2020.
Aktivnosti na nivou vaspitnih grupa o pravima deteta.
Promocija Bukvara dečjih prava i Dečje nedelje.
Aktivnosti na podsticanju dečjeg samopoštovanja.
Aktivnosti na stvaranju pozitivnih sistema vrednosti. Akcenat na solidarnosti i saradnji.
10:00h – Druženje dece sa gradonačelnikom. Prijem dece kod gradonačelnika. – Vrtić „Lane“.

Utorak, 06.10.2020.
Promocija zdravih životnih navika, i igre na otvorenom.
Igre i aktivnosti dece na otvorenom.
Igre u paru i kooperativne igre: tenis, stoni tenis, bagminton, «Drug sa drugom»…

Sreda, 07.10.2020.
Ekologija i zaštita životne sredine.
Ekološke aktivnosti u radnom prostoru, holu i dvorištu vrtića.
«Eko čuvari prirode» – čišćenje dvorišta vrtića.
«Ekološki maskenbal»
Sađenje sadnica: drveća, cveća, lekovitog, začinskog, ukrasnog bilja, žbunja….
11:00h “Ekološki čuvari“ – Eko himna, poruke i stihovi, sađenje sadnice… – aktivnosti dece starije vaspitne grupe – Vrtić „Neven“, vaspitač Ana Ignjatović.
Praćenje rasta, napredovanja i briga za biljni svet.
Životinje su naši prijatelji – briga o kućnim ljubimcima.
Reciklaža.
Kompostiranje…

Četvrtak, 08.10.2020.
«Znanje je moć» – promovisanje znanja, obrazovanja i kulture – značaj kulturnih ustanova, biblioteke, muzeja, škola…
Humanitarne akcije.
«Drug – drugu» – humanitarna akcija.
«Poklon tajnom drugu» – likovne, stvaralačke kreativne radionice
«Dobrom drugu» – poklon čestitke.
«Ples drugarstva» – muzičko plesne aktivnosti.
10:00h Likovne stvaralačke igre i aktivnosti dece na otvorenom. (Druženje dece «Prvomajskog cveta» sa direktorkom i stručnim saradnicima vrtića.)

Petak, 09.10.2020.
Kreativne radionice u različitim sferama dečjeg stvaralaštva.
Likovno, muzičko, govorno, dramsko stvaralaštvo, ples i folklor. – Organizovati prema mogućnostima na otvorenim prostorima. (Crtanje kredama u boji na betonu i asfaltu, ples na travi, dramska igra među drvećem…)
Izložbe dečjih radova u dvorištima vrtića.
Na likovni konkurs «Podeljena sreća, dva puta je veća!» (Društvo Prijatelji dece Pirot) učestvovaće likovni radovi dece iz Vrtića «Bambi».
10:00 h Dodela nagrada deci, Vrtić „Bambi“.

Share This: