Rok za prijave na javni poziv za podršku lokalnim samoupravama u osnaživanju mehanizama za rodnu ravnopravnost produžava se do 23. oktobra

08.10.2020. 12:02
svajcarska

Rok za prijave na javni poziv za podršku lokalnim samoupravama u osnaživanju mehanizama za
rodnu ravnopravnost  produžava se do 23. oktobra.
Javni poziv pod sloganom „Da ravnopravnost postane stvarnost“ ima za cilj
institucionalno jačanje lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost. Vlada
Švajcarske će kroz ovaj poziv sa 100.000 evra podržati do 30 lokalnih
samouprava u osnaživanju mehanizama koji doprinose promociji i zagovaranju
rodne ravnopravnosti u lokalnim zajednicama.

Pravo učešća na javnom pozivu ima 96 gradova i opština iz regiona Šumadije
i Zapadne Srbije i regiona Južne i Istočne Srbije.

Lokalne samouprave će biti podržane sa do 3.300 evra po projektu koji za
cilj ima povećanje učešća žena u procesu donošenja odluka, unapređenje
položaja žena u lokalnoj zajednici u oblasti borbe protiv rodno zasnovanog
nasilja, zdravlja žena, ekonomskog osnaživanja, položaja žena na selu, kao
i pripadnica ranjivih grupa. Aktivnosti mogu biti usmerene i na unapređenje
kompetencija lokalnih mehanizama, kao i promociju Evropske povelje o rodnoj
ravnopravnosti na lokalnom nivou.

Program posebno ohrabruje uspostavljanje međuopštinske i
međuinstitucionalne saradnje, a dodatno će biti vrednovani i projekati
identifikovani u lokalnim akcionim planovima za rodnu ravnopravnost.

Javni poziv se sprovodi u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju
opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti –
Swiss PRO“ koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a
sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u
partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opštna (SKGO).

Share This: