Danas se obeležava Svetski dan hrane

16.10.2020. 10:02
Poster SDH 2020

Pod sloganom „Gaji, hrani, podržavaj. Svi zajedno. Naše akcije naša su budućnost.” danas se širom planete obeležava Svetski dan hrane. Zajedničke aktivnosti u 150 država sveta čine da Svetski dan hrane bude jedan od najčešće obeležavanih datuma u Кalendaru javnog zdravlja. Zajedničkim snagama vlade država, preduzeća, nevladine organizacije i mediji organizuju različite manifestacije u cilju zagovaranja šire javnosti da se pomogne gladnima i da se obezbede uslovi za pravilnu ishranu za sve.
16.oktobar – Svetski dan hrane obeležava 75. godišnjicu FAO-a u trenutku kada se zemlje širom sveta bave pandemijom bolesti COVID-19 i njenim posledicama. Očuvanje pristupa zdravstveno bezbednoj hrani jeste i ostaje deo odgovora na pandemiju COVID-19, posebno za siromašne zemlje u kojima je pandemija dovela do još izraženije ekonomske krize.
Poslednjih decenija svet je ostvario značajan napredak u unapređenju poljoprivredne proizvodnje. Iako se sada proizvodi više nego dovoljno hrane potrebne da nahrane svi, sistemi proizvodnje hrane nisu uravnoteženi.
Zajedničkim snagama vlade država, preduzeća, nevladine organizacije i mediji organizuju različite manifestacije u cilju zagovaranja šire javnosti da se pomogne gladnima i da se obezbede uslovi za pravilnu ishranu za sve.
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” sa mrežom okružnih instituta/zavoda za javno zdravlje svake godine obeležava Svetski dan hrane, i kampanju Oktobar – mesec pravilne ishrane. I ove godine raspisan je konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova za decu predškolskih ustanova i učenike osnovih škola na temu „Zdravlje na usta ulazi” sa ciljem podsticanja zdravstvenovaspitnog rada u predškolskim ustanovama i školama na temu pravilne ishrane.

Share This: