Sednica Gradskog veća u sredu 21.oktobra. Odbornici zasedaju u petak – video

16.10.2020. 11:15
sednica

Na sednici Gradskog veća zakazanoj za sredu 21. oktobar nalazi se 14.tačaka dnevnog reda. Članovi će razmatrati Odluke o izmenama i dopunama Budzeta grada Pirota za 2020. godinu i realizaciji budzeta za period od 1. januara do 30.oktobra,odluku Kadrovskog plana Gradske uprave, Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva grada Pirota.
Na dnevnom redu sednice je i Plan razvoja grada za period od 2021.do 2028. godine; Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajuһih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu , Odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta , izmena odluke o komunalnom uređenju, o opštinskim putevima i ulicama na teritoriji grada Pirota, o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Pirota i o prometu robe na javnim površinama.
Članovi će razmatrati i Program korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za kornšćenje šuma i šumskog zemljišta, izmene Programa poslovanja za 2020. godinu Javnog preduzeća “Komunalac i Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” ,Odluke o prenosu prava javne svojine na pokretnim stvarima Javnom preduzeću “Komunalac” .
Početak sednice zakazan je za 10 sati, a odbornici skupštine grada zasedaće u petak 23. oktobra.

Share This: